Asset 8

Google Cloud Training Day

Big Data & Machine Learning Fundamental

Khóa học cung cấp kiến thức tổng quát về các công cụ xử lý dữ liệu và các thực thi các thuật toán Machine Learning vào xử lý dữ liệu trên Google Cloud

Thời gian: 9:00am - 5:00 pm
Lịch học: 25.03.2022
Học phí: FREE
Asset 1

ĐĂNG KÝ NGAY

Cloud Ace sẽ liên hệ
xác nhận đăng ký sự kiện thành công

  Lợi ích khi tham gia khóa học
  Asset 1@2x

  Kiến thức

  Cập nhật mới nhất từ Google Cloud

  Asset 8@2x

  Tài liệu

  Nhận tài liệu và thực hành Lab Miễn phí

  Asset 2@2x

  Chứng chỉ

  Nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

  Asset 7@2x

  Cơ hội

  Đặt nền móng trở thành "Chuyên gia Google Cloud"

  Asset 3@2x
  Asset 2
  Mục tiêu khoá học
  • Hiểu được mục đích và giá trị của các sản phẩm Big Data và Machine Learning trên Google Cloud
  • Sử dụng công cụ Cloud SQL và Dataproc để migrate dữ liệu từ MySQL và Hadoop/Pig/Spark/Hive lên Google Cloud
  • Sử dụng Big Query và Cloud SQL để phân tích dữ liệu
  • Lựa chọn công cụ phù hợp để phân tích dữ liệu trên Google Cloud hiệu quả.
  Asset 3@2x
  Asset 24@2x
  Asset 6

  Nội dung khoá học

  01

  Introducing Google Cloud

  +
  Identify the different aspects of Google Cloud’s infrastructure.
  +
  Identify the big data and ML products that form Google Cloud.

  02

  Recommending Products Using Cloud SQL and Spark

  +
  Review how businesses use recommendation models.
  +
  Evaluate how and where you will compute and store your housing rental model results.
  +
  Analyze how running Hadoop in the cloud with Dataproc can enable scale.
  +
  Evaluate different approaches for storing recommendation data off-cluster.

  03

  Predicting Visitor Purchases Using BigQuery ML

  +
  Analyze big data at scale with BigQuery. Identify the purpose of and use cases for Google Compute Engine.
  +
  Learn how BigQuery processes queries and stores data at scale.
  +
  Walkthrough key ML terms: features, labels, training data.
  +
  Evaluate the different types of models for structured datasets.
  +
  Create custom ML models with BigQuery ML.

  04

  Real-time Dashboards with Pub/Sub, Dataflow, and Google Data Studio

  +
  Identify modern data pipeline challenges and how to solve them at scale with Dataflow.
  +
  Design streaming pipelines with Apache Beam.
  +
  Build collaborative real-time dashboards with Data Studio.

  05

  Deriving Insights from Unstructured Data Using Machine Learning

  +
  Evaluate how businesses use unstructured ML models and how the models work.
  +
  Choose the right approach for machine learning models between pre-built and custom.
  +
  Create a high-performing custom image classification model with no code using AutoML.

  06

  Summary

  +
  Recap of key learning points.
  +
  Contrast the App Engine standard environment with the App Engine flexible environment.
  +
  Resources.
  trainer cho khoá học
  Asset 2@2x

  Lê Trung Hiếu

  Google Cloud Authorized Trainer

  Google Cloud Authorized Trainer 4 năm làm Back-end Developer, đồng thời là Data Analytics trong công ty thời trang và 4 năm làm việc ở vị trí Data Engineer phát triển hệ thống xử lý dữ liệu môi trường On - Premise và Google Cloud
  Hiếu có niềm đam mê chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình tới bất cứ ai yêu và muốn làm việc cùng dữ liệu. Hiện tại Hiếu đang phụ trách các lớp liên quan đến xây dựng và xử lý dữ liệu trên Google Cloud

  Asset 3
  Asset 2@2x
  Asset 1

  đề xuất khoá học

  Associate Cloud Engineer

  Thời lượng: 32h
  Tổng quan: Khóa học cung cấp kiến thức về cách thiết kế, triển khai, giám sát ứng dụng trên Google Cloud, từ đó học viên có đầy đủ kiến thức thi chứng chỉ Associate Cloud Engineer

  Professional Cloud Architect

  Thời lượng: 20h
  Tổng quan: Khóa học cung cấp kiến thức về cách quản lý và tối ưu hóa hệ thống trên Google Cloud, từ đó học viên có đầy đủ kiến thức thi chứng chỉ Professional Cloud Architect

  Professional Data Engineer

  Thời lượng: 36h
  Tổng quan: Khóa học cung cấp kiến thức về cách xây dựng và quản lý hệ thống xử lý dữ liệu trên Google Cloud, từ đó học viên có đầy đủ kiến thức thi lấy chứng chỉ Professional Data Engineer
  Asset 2