Asset 8

Google Cloud Training Day

Big Data & Machine Learning Fundamental

 Thông qua khóa học, bạn sẽ tìm hiểu sơ lược qua về các công cụ xử lý dữ liệu của Google Cloud: Cloud SQL, Dataproc, Bigquery, Dataflow và Data Studio và áp dụng các thuật toán Machine learning vào xử lý dữ liệu; qua đó bạn sẽ hiểu được sức mạnh và khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng của Google Cloud.

Thời gian: 9:00am - 5:00 pm
Lịch học: 29.09.2022
Học phí: FREE
Asset 1

ĐĂNG KÝ NGAY

Cloud Ace sẽ liên hệ
xác nhận đăng ký sự kiện thành công

  Lợi ích khi tham gia khóa học
  Asset 1@2x

  Kiến thức

  Cập nhật mới nhất từ Google Cloud

  Asset 8@2x

  Tài liệu

  Nhận tài liệu và thực hành Lab Miễn phí

  Asset 2@2x

  Chứng chỉ

  Nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

  Asset 7@2x

  Cơ hội

  Đặt nền móng trở thành "Chuyên gia Google Cloud"

  Asset 3@2x
  Asset 2
  Mục tiêu khoá học
  • Hiểu được mục đích và giá trị của các sản phẩm Big Data và Machine Learning trên Google Cloud
  • Sử dụng công cụ Cloud SQL và Dataproc để migrate dữ liệu từ MySQL và Hadoop/Pig/Spark/Hive lên Google Cloud
  • Sử dụng Big Query và Cloud SQL để phân tích dữ liệu
  • Lựa chọn công cụ phù hợp để phân tích dữ liệu trên Google Cloud hiệu quả.
  Asset 3@2x
  Asset 24@2x
  Asset 6

  Nội dung khoá học

  01

  Introduction to Google Cloud

  +
  Identify the different aspects of Google Cloud’s infrastructure.
  +
  Identify the big data and ML products that form Google Cloud.

  02

  Recommending Products Using Cloud SQL and Spark

  +
  Review how businesses use recommendation models.
  +
  Evaluate how and where you will compute and store your housing rental model results.
  +
  Analyze how running Hadoop in the cloud with Dataproc can enable scale.
  +
  Evaluate different approaches for storing recommendation data off-cluster.

  03

  Predicting Visitor Purchases Using BigQuery ML

  +
  Analyze big data at scale with BigQuery.
  +
  Walkthrough key ML terms: features, labels, training data.
  +
  Evaluate the different types of models for structured datasets.
  +
  Create custom ML models with BigQuery ML.

  04

  Real-time Dashboards with Pub/Sub, Dataflow, and Google Data Studio

  +
  Identify modern data pipeline challenges and how to solve them at scale with Dataflow.
  +
  Design streaming pipelines with Apache Beam.
  +
  Build collaborative real-time dashboards with Data Studio.

  05

  Deriving Insights from Unstructured Data Using Machine Learning

  +
  Evaluate how businesses use unstructured ML models and how the models work.
  +
  Choose the right approach for machine learning models between pre-built and custom.
  +
  Create a high-performing custom image classification model with no code using AutoML.

  06

  Summary

  +
  Recap of key learning points.
  +
  Resources.
  trainer cho khoá học
  Asset 2@2x

  Nguyễn tiến anh

  Google Cloud Authorized Trainer

  Bằng kiến thức và kinh nghiệm thực tế hỗ trợ khách trong việc xử lý dữ liệu từ việc thiết kế, xây dựng và tối ưu hóa quy trình xử lý dữ liệu cho doanh nghiệp trên Google Cloud. Tiến Anh muốn lan tỏa những kiến thức hữu ý này giúp cho các kỹ sư và khách hàng có thể tận dụng các công cụ Google Cloud và xây dựng quy trình xử lý dữ liệu hiệu quả cho doanh nghiệp

   
  Asset 1@9x
  Asset 3
  Asset 1