Asset 8

Google Cloud Training Day

Getting Started with Google Kubernetes Engine

Trong khóa học này bạn sẽ được giới thiệu dịch vụ và tính năng của các sản phẩm Google Cloud qua đó bạn có khả năng chọn dịch vụ phù hợp để đưa ra giải pháp cho doanh nghiệp. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo Container sử dụng Cloud Build và lưu trữ Container trong Container Registry. Bạn sẽ có thể so sánh và đối chiếu các tính năng của Kubernetes với Google Kubernetes Enginee - GKE. Ngoài việc hiểu kiến trúc của Kubernetes, bạn sẽ triển khai Kubernetes cluster sử dụng GKE, triển khai Pods cho GKE cluster, đồng thời xem và quản lý Kubernetes

Thời gian: 9:00 am - 5:00 pm
Lịch học: Thứ Năm, 09.05.2024
Học phí: FREE
Asset 1

ĐĂNG KÝ NGAY

Cloud Ace sẽ liên hệ
xác nhận đăng ký sự kiện thành công

  Objective

  After completing the course, students will have the following knowledge:

  • Understand how software containers work.
  • Understand the architecture of Kubernetes.
  • Understand the architecture of Google Cloud.
  • Understand how pod networking works in Kubernetes Engine.
  • Create Kubernetes Engine clusters using the Google Cloud Console and gcloud/ kubectl commands.
  Asset 4
  Audience
  • Cloud Solutions Architects, DevOps Engineers.
  • Individuals using Google Cloud Platform to create new solutions or to integrate existing systems, application environments, and infrastructure, with a focus on Compute Engine
  Asset 4
  prerequisite
  • Completed Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure or have equivalent experience.
  • Basic proficiency with command-line tools and Linux operating system environments
  Asset 6

  OUTLINE

  01

  Introduction to Google Cloud

  +
  Use the Google Cloud Console.
  +
  Use Cloud Shell.
  +
  Define Cloud Computing.
  +
  Identify Google Cloud compute services.
  +
  Understand regions and zones.
  +
  Understand the Cloud resource hierarchy.
  +
  Administer your Google Cloud resources.

  02

  Containers and Kubernetes in Google Cloud

  +
  Create a container using Cloud Build.
  +
  Store a container in Container Registry.
  +
  Understand the relationship between Kubernetes and Google Kubernetes Engine (GKE).
  +
  Understand how to choose among Google Cloud Compute platforms.

  03

  Kubernetes Architecture

  +
  Understand the architecture of Kubernetes: pods, namespaces.
  +
  Understand the control-plane components of Kubernetes.
  +
  Create container images using Cloud Build.
  +
  Store container images in Container Registry.
  +
  Create a Kubernetes engine cluster.

  04

  Introduction to Kubernetes Workloads

  +
  The kubectl command.
  +
  Introduction to deployments.
  +
  Pod networking.
  +
  Volumes overview.
  trainer cho khoá học
  Asset 2@2x

  PHƯƠNG NGUYỄN

  Google Cloud Instructor

  Kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng về hạ tầng on-premise trong môi trường Data Center tại Việt Nam và tư vấn, hỗ trợ khách hàng migrate hệ thống và giải pháp hỗ trợ khách hàng trên Google Cloud. Phương mong muốn chia sẻ những giá trị tốt nhất của Google Cloud đến với cá nhân và doanh nghiệp để tận dụng thế mạnh và thành công khi làm việc với Google Cloud

  Asset 25@2x
  Asset 3
  Asset 1

  Student feedback

  Cloud Ace Training
  Bringing great experiences to students

  Asset 4

  Trần Tuấn Anh

  IT

  After completing the Associate Cloud Engineer course, I knew how to operate and deploy projects on Google Cloud and confidently took the Google Cloud certification exam.

  Nguyễn Ngọc Minh Thy

  Data Engineer

  After completing the Professional Data Engineer course, I have enough knowledge and confidence to take the Google Cloud certification exam to prepare for my upcoming job.

  Trương Quốc Thắng

  Data Engineer

  I learned how to choose tools and apply them to businesses to process data effectively through the Professional Data Engineer course.

  Phạm Văn Hùng

  IT

  Khóa học rất chi tiết và đầy đủ, sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình rất muốn có cơ hội học thêm các khóa học khác để hiểu rõ hơn về Google Cloud

  Dương Minh Phương

  Engineer

  Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình đã hiểu rõ về Google Cloud và có thể đưa ra các giải pháp cho doanh nghiệp triển khai các dự án trên GCP
  Asset 5
  câu hỏi thường gặp

  Cloud Ace is a Google Cloud training unit, so it does not organize exams and provide Google Cloud certifications. Cloud Ace only supports providing certificates of course completion for students while waiting for the Google Cloud certification exam

  In addition, if you want to take the Google Cloud certification exam, Cloud Ace will guide you to register for the Online or Offline exam at the authorized Google Cloud test centers in Vietnam.

  Of course, during the learning process, you will constantly be solving quizzes, simulated mock tests that are similar to Google Cloud's actual exam questions. In addition, Cloud Ace also provides Dump questions that are constantly updated with question types, exam questions from Google Cloud to help you have the best preparation for the exam.

  Of course. You will be supported by Cloud Ace during the learning process and even at the end of the course. You can interact with the Trainer via Slack, email hoặc qua Group Google Cloud Plartform User HCM để được các Trainer hỗ trợ nhé.

  After completing the course, if you have any questions about the knowledge or have difficulties in implementing the project on Google Cloud, you can contact the Trainer for answers.

  The Google Cloud course is not only suitable for software engineers or system development engineers, but also suitable for data processing engineers such as Data Analytics, Data Engineer, Data Scientist.

  In addition, if you are a Marketer or working in the field of finance, banking, e-commerce, logistics .... constantly faced with big data to solve, then you can refer to the courses Big Data Machine Learning Fundamental or From Data to Insight on Google Cloud Platform courses to refer to simple data processing and create professional reports on Google Cloud.