Asset 1

Overview

Khóa học giới thiệu về Terraform, qua đó bạn hiểu được cách Terraform có thể sử dụng để triển khai dạ tầng như code và áp dụng một số tính năng, chức năng chính để tạp và quản lý hạ tần Google Cloud. Khóa học bao gồm tài liệu, demo và hand-on lab qua đó bạn sẽ có cơ hội thực hành cách xây dựng tài nguyên trên Google Cloud sử dung Terraform

Duration: 8h

 

Asset 2
Objective

After completing the course, students will have the following knowledge:

 • Xác định nhu cầu kinh doanh đối với cơ sở hạ tầng như code và lợi ích sử dụng nó trong hệ thống của doanh nghiệp
 • Giải thích tính năng và chức năng của Terraform.
 • Sử dụng tài nguyên của Terraform, biến và giá trị đầu ra để tạo tài nguyên hạ tầng trên Google Cloud.
 • Sử dụng mô hình Terraform để xây dựng cấu hình có thể tái sử dụng
 • Tìm hiểu về Terraform và tầm quan trọng của nó trên Google Cloud
Asset 4
Audience
 • Bạn đang làm việc ở các vị trí DevOps Engineer, Cloud Architect, Cloud Engineer
 • Bạn mới bắt đầu sử dụng Terraform để tự động hóa việc cung cấp cơ sở hạ tầng tập trung vào Google Cloud Platform.
Asset 4
prerequisite
Asset 6

OUTLINE

01

Introduction to Google Cloud

+
Infrastructure as code.
+
Terraform overview.
+
Using Terraform

02

Terms and Concepts

+
The Author phase
+
Terraform commands
+
Terraform Validator Tool

03

Writing Infrastructure Code for Google Cloud

+
Introduction to resources
+
Considerations for defining a resource block.
+
Variables overview
+
Variables best practices
+
Meta-arguments for resources
+
Resource dependencies
+
Output values overview
+
Output best practices

04

Organizing and Reusing Configuration with Terraform Modules

+
Need for modules
+
Modules overview
+
Example of a module, use cases and benefits
+
Reuse configurations by using modules
+
Pass resource attribute outside the module by using output values
+
Modules best practices
+
A real time scenario

05

Introduction to the Terraform State

+
Terraform state overview
+
Different ways to store state files
+
Storing a state file in a remote location
+
Storing a state file in a Cloud Storage bucket
+
Terraform state best practices
Study with
Google Cloud expert

Asset 2@2x
Asset 32@2x
Asset 2

Student feedback

Cloud Ace Training
Bringing great experiences to students

Asset 4

Trần Tuấn Anh

IT

After completing the Associate Cloud Engineer course, I knew how to operate and deploy projects on Google Cloud and confidently took the Google Cloud certification exam.

Nguyễn Ngọc Minh Thy

Data Engineer

After completing the Professional Data Engineer course, I have enough knowledge and confidence to take the Google Cloud certification exam to prepare for my upcoming job.

Trương Quốc Thắng

Data Engineer

I learned how to choose tools and apply them to businesses to process data effectively through the Professional Data Engineer course.

Phạm Văn Hùng

IT

Khóa học rất chi tiết và đầy đủ, sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình rất muốn có cơ hội học thêm các khóa học khác để hiểu rõ hơn về Google Cloud

Dương Minh Phương

Engineer

Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình đã hiểu rõ về Google Cloud và có thể đưa ra các giải pháp cho doanh nghiệp triển khai các dự án trên GCP
Asset 5

REGISTER NOW

TO BECOME " GOOGLE CLOUD EXPERT"

Asset 8@2x

  câu hỏi thường gặp

  Cloud Ace is a Google Cloud training unit, so it does not organize exams and provide Google Cloud certifications. Cloud Ace only supports providing certificates of course completion for students while waiting for the Google Cloud certification exam

  In addition, if you want to take the Google Cloud certification exam, Cloud Ace will guide you to register for the Online or Offline exam at the authorized Google Cloud test centers in Vietnam.

  Of course, during the learning process, you will constantly be solving quizzes, simulated mock tests that are similar to Google Cloud's actual exam questions. In addition, Cloud Ace also provides Dump questions that are constantly updated with question types, exam questions from Google Cloud to help you have the best preparation for the exam.

  Of course. You will be supported by Cloud Ace during the learning process and even at the end of the course. You can interact with the Trainer via Slack, email hoặc qua Group Google Cloud Plartform User HCM để được các Trainer hỗ trợ nhé.

  After completing the course, if you have any questions about the knowledge or have difficulties in implementing the project on Google Cloud, you can contact the Trainer for answers.

  The Google Cloud course is not only suitable for software engineers or system development engineers, but also suitable for data processing engineers such as Data Analytics, Data Engineer, Data Scientist.

  In addition, if you are a Marketer or working in the field of finance, banking, e-commerce, logistics .... constantly faced with big data to solve, then you can refer to the courses Big Data Machine Learning Fundamental or From Data to Insight on Google Cloud Platform courses to refer to simple data processing and create professional reports on Google Cloud.