Asset 8

Google Cloud Training Day

Big Data & Machine Learning Fundamentals

Khóa học giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ dữ liệu lớn và machine learning của Google Cloud hỗ trợ vòng đời chuyển từ dữ liệu sang AI. Qua đó bạn sẽ khám phá các quy trình, thách thức và lợi ích của việc xây dựng data pipeline và các mô hình machine learning với Vertex AI trên Google Cloud.

Thời gian: 9:00 am - 5:00 pm
Lịch học: Thứ Năm, 27.06.2024
Học phí: FREE
Asset 1
Lợi ích khi tham gia khóa học
Asset 1@2x

Kiến thức

Cập nhật mới nhất từ Google Cloud

Asset 8@2x

Tài liệu

Nhận tài liệu và thực hành Lab Miễn phí

Asset 2@2x

Chứng chỉ

Nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

Asset 7@2x

Cơ hội

Đặt nền móng trở thành "Chuyên gia Google Cloud"

Asset 3@2x
Asset 2
Mục tiêu khoá học
  • Nhận biết vòng đời từ dữ liệu đến AI trên Google Cloud và sản phẩm chính của dữ liệu lớn và machine learning
  • Thiết kế streaming pipelines với Dataflow và Pub/sub
  • Phân tích dữ liệu trên quy mô lớn với BigQuery
  • Xác định các lựa chọn khác nhau để xây dựng giải pháp machine learning trên Google Cloud
  • Mô tả quy trình machine learning và các bước chính với Vertex AI
  • Xây dựng Machine learning pipeline sử dụng AutoML
Asset 3@2x
Asset 24@2x
Asset 6

Nội dung khoá học

01

Big Data and Machine Learning on Google Cloud

+
Google Cloud infrastructure.
+
Compute.
+
Storage.
+
The history of big data and ML products.
+
Big data and ML product categories.
+
Customer example.
+
Hands-on lab: Exploring a BigQuery public dataset.

02

Data Engineering for Streaming Data

+
Examine big data challenges .
+
Learn about message-oriented architecture.
+
Design and implement streaming pipelines.
+
Visualize data with Looker and Data Studio.
+
Hands-on lab: Creating a Streaming Data Pipeline for a Real-time Dashboard with Dataflow.

03

Big Data with BigQuery

+
Storage and analytics.
+
BigQuery demo.
+
BigQuery ML.
+
BigQuery ML project phases.
+
BigQuery ML key commands.
+
Hands-on lab: Predicting purchases with BigQuery ML.

04

Machine Learning Options on Google Cloud

+
ML options.
+
Pre-built APIs.
+
AutoML.
+
Custom training.
+
Vertex AI.
+
AI solutions.

05

The Machine Learning Workflow with Vertex AI

+
The three stages of the ML workflow.
+
Data preparation.
+
Model training.
+
Model evaluation.
+
Model serving.
+
Hands-on lab: Predicting Loan Risk with AutoM.

06

Summary

+
Recap of key learning points.
+
Resources.
trainer cho khoá học
Asset 2@2x

HIẾU LÊ

Google Cloud Authorized Trainer

Kinh nghiệm Back-end Developer và làm việc ở các vị trí Data Analytics và Data Engineer hỗ trợ khách hàng phát triển hệ thống xử lý dữ liệu ở môi trường On-premises và Google Cloud. Với kinh nghiệm hơn 5 năm làm việc với Google Cloud và là Google Cloud Authorized Trainer, Hiếu hy vọng có thể chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình để giúp các doanh nghiệp và học viên tận dụng các công cụ xử lý dữ liệu hiệu quả trên Google Cloud.

Asset 2@2x
Asset 3
Asset 1