Asset 11

Tổng quan khoá học

Khóa học cung cấp kiến thức cho học viên biết cách thiết kế, phát triển và triển khai ứng dụng tích hợp vào hệ sinh thái của Google Cloud. Khóa học bao gồm lý thuyết, demo và thực hành bài Labs qua đó bạn sẽ biết cách sử dụng các dịch vụ của Google Cloud và đào tạo Machine Learning APIs để xây dựng ứng dụng thông minh, bảo mật và tự mở rộng.

Thời gian: 24 giờ

Học phí: 14,100,000 VND 

Asset 2
Mục tiêu khóa học

Sau khi học xong khóa học, học viên sẽ nắm được các kiến thức như sau:

 • Tận dụng best practices để triển khai ứng dụng
 • Chọn dịch vụ lưu trữ dữ liệu phù hợp cho dữ liệu ứng dụng
 • Triển khai quản lý danh tính
 • Phát triển thành phần ứng dụng hoặc microservices
 • Tích hợp các thành phần của ứng dụng và dữ liệu nguồn
 • Debug, truy vết và giám sát các ứng dụng
 • Thực hiện triển khai lại với các Container và dịch vụ triển khai.
 • Chọn môi trường thích hợp cho runtime environment; sử dụng Google Container Engine làm runtime environment và sau đó chuyển sang giải pháp no-ops với môi trường linh hoạt của Google App Engine
Asset 4
Đối tượng học viên

Bạn đang làm việc ở vị trí Application Developer muốn xây dựng ứng dụng cloud-native hoặc thiết kế lại ứng dụng đang có sẵn để chạy trên Google Cloud

Asset 4
Yêu cầu học viên
 • Hoàn thành khóa học Goole Cloud Platform Fundamentals: Core Infrastructure hoặc đã có kinh nghiệm làm việc trên public Cloud
 • Có kiến thức làm việc với Node.js, Python hoặc Java
 • Có hiểu biết sử dụng các công cụ Command - line và Linux trong vận hành hệ thống
Asset 6

Nội dung khoá học

01

Best Practices for Application Development

+
Code and environment management.
+
Design and development of secure, scalable, reliable, loosely coupled application components and microservices.
+
Continuous integration and delivery.
+
Re-architecting applications for the cloud.

02

Google Cloud Client Libraries, Google Cloud SDK, and Google Firebase SDK

+
How to set up and use Google Cloud Client Libraries, Google Cloud SDK, and Google Firebase SDK.
+
Lab: Set up Google Client Libraries, Cloud SDK, and Firebase SDK on a Linux instance and set up application credentials.

03

Overview of Data Storage Options

+
Overview of options to store application data.
+
Use cases for Google Cloud Storage, Cloud Firestore, Cloud Bigtable, Google Cloud SQL, and Cloud Spanner.

04

Best Practices for Using Cloud Firestore

+
Best practices related to using Cloud Firestore in Datastore mode for:Queries, Built-in and composite indexes, Inserting and deleting data (batch operations),Transactions,Error handling.
+
Bulk-loading data into Cloud Firestore by using Google Cloud Dataflow.
+
Lab: Store application data in Cloud Datastore.

05

Performing Operations on Cloud Storage

+
Operations that can be performed on buckets and objects.
+
Consistency model.
+
Error handling.

06

Best Practices for Using Cloud Storage

+
Naming buckets for static websites and other uses.
+
Naming objects (from an access distribution perspective).
+
Performance considerations.
+
Setting up and debugging a CORS configuration on a bucket.
+
Lab: Store files in Cloud Storage.

07

Handling Authentication and Authorization

+
Cloud Identity and Access Management (IAM) roles and service accounts.
+
User authentication by using Firebase Authentication.
+
User authentication and authorization by using Cloud Identity-Aware Proxy.
+
Lab: Authenticate users by using Firebase Authentication.

08

Using Pub/Sub to Integrate Components of Your Application

+
Topics, publishers, and subscribers.
+
Pull and push subscriptions.
+
Use cases for Cloud Pub/Sub.
+
Lab: Develop a backend service to process messages in a message queue.

09

Adding Intelligence to Your Application

+
Overview of pre-trained machine learning APIs such as Cloud Vision API and Cloud Natural Language Processing API.

10

Using Cloud Functions for Event-Driven Processing

+
Key concepts such as triggers, background functions, HTTP functions.
+
Use cases.
+
Developing and deploying functions.
+
Logging, error reporting, and monitoring.

11

Managing APIs with Cloud Endpoints

+
Open API deployment configuration.
+
Lab: Deploy an API for your application.

12

Deploying Applications

+
Creating and storing container images.
+
Repeatable deployments with deployment configuration and templates.
+
Lab: Use Deployment Manager to deploy a web application into Google App Engine flexible environment test and production environments.

13

Execution Environments for Your Application

+
Considerations for choosing an execution environment for your application or service:Google Compute Engine (GCE),Google Kubernetes Engine (GKE), App Engine flexible environment, Cloud Functions, Cloud Dataflow, Cloud Run.
+
Lab: Deploying your application on App Engine flexible environment.

14

Debugging, Monitoring, and Tuning Performance

+
Application Performance Management Tools.
+
Stackdriver Debugger.
+
Stackdriver Error Reporting.
+
Lab: Debugging an application error by using Stackdriver Debugger and Error Reporting.
+
Stackdriver Logging.
+
Key concepts related to Stackdriver Trace and Stackdriver Monitoring.
+
Lab: Use Stackdriver Monitoring and Stackdriver Trace to trace a request across services, observe, and optimize performance.
Học cùng các
chuyên gia Goole Cloud

Asset 2@2x
Asset 32@2x
Asset 2

Cảm nghĩ học viên

Cloud Ace Training
đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho học viên

Asset 4

Trần Tuấn Anh

IT

Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer mình đã biết cách vận hành và triển khai dự án trên Google Cloud và tự tin thi lấy chứng chỉ của Google Cloud

Nguyễn Ngọc Minh Thy

Data Engineer

Sau khi học xong khóa học Professional Data Engineer mình đã có đủ kiến thức và tự tin thi lấy chứng chỉ Google Cloud để chuẩn bị cho công việc của mình sắp tới

Trương Quốc Thắng

Data Engineer

Mình đã biết cách lựa chọn các công cụ và áp dụng với doanh nghiệp để xử lý dữ liệu hiệu quả thông qua khóa học Professional Data Engineer

Phạm Văn Hùng

IT

Khóa học rất chi tiết và đầy đủ, sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình rất muốn có cơ hội học thêm các khóa học khác để hiểu rõ hơn về Google Cloud

Dương Minh Phương

Engineer

Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình đã hiểu rõ về Google Cloud và có thể đưa ra các giải pháp cho doanh nghiệp triển khai các dự án trên GCP
Asset 5

Đăng ký ngay để trở thành

" Chuyên gia Google Cloud "

Asset 8@2x

  câu hỏi thường gặp

  Cloud Ace là đơn vị đào tạo Google Cloud nên không tổ chức thi và cung cấp chứng chỉ Google Cloud. Cloud Ace chỉ hỗ trợ cung cấp chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên trong quá trình đợi thi lấy chứng Google Cloud

  Ngoài ra, nếu bạn muốn thi lấy chứng chỉ Google Cloud, thì Cloud Ace sẽ hướng dẫn đăng ký thi Online hoặc Offline tại các trung tâm khảo thí ủy quyền của Google Cloud tại Việt Nam

  Dĩ nhiên là được, trong suốt quá trình học, bạn sẽ liên tục được giải các bài Quiz, các bài thi thử mô phỏng gần giống với đề thi thực tế của Google Cloud. Ngoài ra, Cloud Ace còn cung cấp các câu hỏi Dump liên tục cập nhật các dạng đề, câu hỏi thi từ Google Cloud giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

  Tất nhiên là có rồi. bạn sẽ được Cloud Ace hỗ trợ trong quá trình học và kể cả khi kết thúc khóa học. Bạn có thể tương tác với Trainer qua Slack, email hoặc qua Group Google Cloud Plartform User HCM để được các Trainer hỗ trợ nhé.

  Sau khi học xong khóa học, nếu bạn có thắc mắc nào về phần kiến thức hoặc gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án trên Google Cloud thì có thể liên hệ với Trainer để được giải đáp thắc mắc nhé.

  Khóa học Google Cloud không chỉ phù hợp với các kỹ sư phần mềm hay kỹ sư phát triển hệ thống mà còn phù hợp với các kỹ sư xử lý dữ liệu như Data Engineer, Data Scientist.

  Ngoài ra, nếu bạn đang là Marketer hay làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, TMDT, Logistics…. liên tục phải đối mặt với dữ liệu lớn cần giải quyết thì có thể tham khảo các khóa học Big Data Machine Learning Fundamental hoặc các khóa From Data to Insight on Google Cloud Plartform để tham khảo các xử lý dữ liệu đơn giản và tạo báo cáo chuyên nghiệp trên Google Cloud nhé.