Asset 1

Tổng quan khoá học

Khóa học cung cấp kiến thức giúp học viên biết cách triển khai và quản lý các ứng dụng trên Google Kubernetes Engine (GKE) và các công cụ khác của Google Cloud. Khóa học bao gồm bài giảng, demo và bài Lab thực hành giúp bạn khám phá và triển khai giải pháp bao gồm các thành phần cơ sở hạ tầng như Pods, Container, triển khai và các dịch vụ như Network và dịch vụ ứng dụng. Ngoài ra, sẽ tìm hiểu các triển khai các giải pháp trên Google Cloud bao gồm bảo mật, quản lý truy cập, quản lý tài nguyên và giám sát tài nguyên

Thời gian: 24 giờ

Học phí: 14,100,000 VND 

Asset 2
Mục tiêu khóa học

Sau khi học xong khóa học, học viên sẽ nắm được các kiến thức như sau:

 • Hiểu cách Software containers hoạt động
 • Hiểu kiến trúc Kubernetes
 • Hiểu kiến trúc Google Cloud
 • Hiểu cách Pod Network làm việc trên Google Kubernetes Engine
 • Tạo và quản lý Google Kubernetes Engine cluster sử dụng Cloud Console và gcloud/ kubectl commands
 • Khởi chạy, khôi phục và hiển thị các công việc trên Kubernetes.
 • Quản lý quyền truy cập sử dụng Kubernetes RBAC và Cloud IAM
 • Quản lý chính sách bảo mật và chính sách mạng
 • Sử dụng Secrets và ConfigMaps để phân tách thông tin xác thực bảo mật và cấu hình
 • Hiểu cách chọn Google Cloud cho các dịch vụ quản lý lưu trữ
 • Giám sát ứng dụng chạy trên Google Kubernetes Engine
Asset 4
Đối tượng học viên
 • Bạn đang làm việc ở các vị trí: Cloud Architects, Administrators, SysOps/ DevOps
 • Bạn đang sử dụng Google Cloud để tạo giải pháp mới hoặc đang tích hợp hệ thống, môi trường giải pháp và kiến trúc trên Google Cloud
Asset 4
Yêu cầu học viên
Asset 6

Nội dung khoá học

01

Introduction to Google Cloud

+
Identify Google Cloud services and their function.
+
Choose the right Google Cloud services to create your own Cloud solution.

02

Containers and Kubernetes in Google Cloud

+
Create a container using Cloud Build.
+
Store a container in Container Registry.
+
Compare and contrast Kubernetes and GKE features.

03

Kubernetes Architecture

+
Conceptualize the Kubernetes architecture.
+
Deploy a Kubernetes cluster using GKE.
+
Deploy pods to a GKE cluster.
+
View and manage Kubernetes objects.
+
Conceptualize the migrate for Anthos process.

04

Kubernetes Operations

+
Work with the Kubectl command.
+
Inspect the cluster and pods.
+
View a Pod’s console output.
+
Sign in to a pod interactively.

05

Deployment, Jobs, and Scaling

+
Create and use deployments.
+
Create and run jobs and cronJobs.
+
Scale clusters manually and automatically.
+
Configure node and pod affinity.
+
Get software into your cluster with Helm charts and Kubernetes marketplace.

06

GKE Networking

+
Create Services to expose applications that are running within Pods.
+
Use load balancers to expose Services to external clients.
+
Create Ingress resources for HTTP(S) load balancing.
+
Leverage container-native load balancing to improve Pod load balancing.
+
Define Kubernetes network policies to allow and block traffic to Pods.

07

Persistent Data and Storage

+
Use Secrets to isolate security credentials.
+
Use ConfigMaps to isolate configuration artifacts.
+
Push out and roll back updates to Secrets and ConfigMaps.
+
Configure Persistent Storage Volumes for Kubernetes Pods.
+
Use StatefulSets to ensure that claims on persistent storage volumes persist across restarts..

08

Access Control and Security in Kubernetes and Kubernetes Engine

+
Define IAM roles and policies for GKE.
+
Define Kubernetes RBAC roles and role bindings..
+
Define Kubernetes pod security policies.

09

Logging and Monitoring

+
Create forensic logs for systems monitoring.
+
Monitor your system performance from different vantage points.
+
Create probes for wellness checks on live applications.

10

Using Google Cloud Managed Storage Services from Kubernetes Applications

+
Understand use cases for Cloud Storage within a Kubernetes application.
+
Understand use cases for Cloud SQL and Cloud Spanner within a Kubernetes application.
+
Understand use cases for Datastore within a Kubernetes application.
+
Understand use cases for Cloud Bigtable within a Kubernetes application.

11

Logging and Monitoring

+
Create a continuous delivery pipeline using Cloud Build and start it manually or automatically with a code change.
+
Implement a canary deployment that hosts two versions of your application in production for release testing.

12

Summary

+
Summary
Học cùng các
chuyên gia Goole Cloud

Asset 2@2x
Asset 32@2x
Asset 2

Cảm nghĩ học viên

Cloud Ace Training
đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho học viên

Asset 4

Trần Tuấn Anh

IT

Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer mình đã biết cách vận hành và triển khai dự án trên Google Cloud và tự tin thi lấy chứng chỉ của Google Cloud

Nguyễn Ngọc Minh Thy

Data Engineer

Sau khi học xong khóa học Professional Data Engineer mình đã có đủ kiến thức và tự tin thi lấy chứng chỉ Google Cloud để chuẩn bị cho công việc của mình sắp tới

Trương Quốc Thắng

Data Engineer

Mình đã biết cách lựa chọn các công cụ và áp dụng với doanh nghiệp để xử lý dữ liệu hiệu quả thông qua khóa học Professional Data Engineer

Phạm Văn Hùng

IT

Khóa học rất chi tiết và đầy đủ, sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình rất muốn có cơ hội học thêm các khóa học khác để hiểu rõ hơn về Google Cloud

Dương Minh Phương

Engineer

Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình đã hiểu rõ về Google Cloud và có thể đưa ra các giải pháp cho doanh nghiệp triển khai các dự án trên GCP
Asset 5

Đăng ký ngay để trở thành

" Chuyên gia Google Cloud "

Asset 8@2x

  câu hỏi thường gặp

  Cloud Ace là đơn vị đào tạo Google Cloud nên không tổ chức thi và cung cấp chứng chỉ Google Cloud. Cloud Ace chỉ hỗ trợ cung cấp chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên trong quá trình đợi thi lấy chứng Google Cloud

  Ngoài ra, nếu bạn muốn thi lấy chứng chỉ Google Cloud, thì Cloud Ace sẽ hướng dẫn đăng ký thi Online hoặc Offline tại các trung tâm khảo thí ủy quyền của Google Cloud tại Việt Nam

  Dĩ nhiên là được, trong suốt quá trình học, bạn sẽ liên tục được giải các bài Quiz, các bài thi thử mô phỏng gần giống với đề thi thực tế của Google Cloud. Ngoài ra, Cloud Ace còn cung cấp các câu hỏi Dump liên tục cập nhật các dạng đề, câu hỏi thi từ Google Cloud giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

  Tất nhiên là có rồi. bạn sẽ được Cloud Ace hỗ trợ trong quá trình học và kể cả khi kết thúc khóa học. Bạn có thể tương tác với Trainer qua Slack, email hoặc qua Group Google Cloud Plartform User HCM để được các Trainer hỗ trợ nhé.

  Sau khi học xong khóa học, nếu bạn có thắc mắc nào về phần kiến thức hoặc gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án trên Google Cloud thì có thể liên hệ với Trainer để được giải đáp thắc mắc nhé.

  Khóa học Google Cloud không chỉ phù hợp với các kỹ sư phần mềm hay kỹ sư phát triển hệ thống mà còn phù hợp với các kỹ sư xử lý dữ liệu như Data Engineer, Data Scientist.

  Ngoài ra, nếu bạn đang là Marketer hay làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, TMDT, Logistics…. liên tục phải đối mặt với dữ liệu lớn cần giải quyết thì có thể tham khảo các khóa học Big Data Machine Learning Fundamental hoặc các khóa From Data to Insight on Google Cloud Plartform để tham khảo các xử lý dữ liệu đơn giản và tạo báo cáo chuyên nghiệp trên Google Cloud nhé.