Asset 1

Tổng quan khoá học

Khoá học cung cấp kiến thức về việc triển khai, vận hành và theo dõi hiệu suất hoạt động của các ứng dụng đang sử dụng nền tảng Kubernetes (K8S)- bất kể hệ thống K8S đang được triển khai trên On-Premise hoặc Google Cloud. Khoá học này cũng cung cấp môi trường thực tế giúp người dùng có thể trãi nghiệm việc triển khai, vận hành một hệ thống Kubernetes Engine (GKE), GKE Connect, Istio Service Mesh và Anthos Config Management, tất cả những sản phẩm được Google Cloud cung cấp giúp người dùng có thể tối ưu khả năng vận hành, giám sát và vận hành ứng dụng Container cho dù đang được sử dụng trên đa môi trường Multi-cloud hoặc On-Premise.

Thời gian: 16 giờ

 

Asset 2
Mục tiêu khóa học

Sau khi học xong khóa học, học viên sẽ nắm được các kiến thức như sau:

 • Triển khai thành công các thành phần của Istio Service Mesh như Control-plane và Proxy thông qua việc sử dụng Helm Package Manager hoặc sử dụng Istio trực tiếp từ GKE add-on.
 • Quản lý, theo dõi tập trung trạng thái các ứng dụng trong mô hình Microservices đang sử dụng trên các Kubernetes cluster bằng Istio service mesh adapter, bao gồm thêm các ứng dụng Prometheus, Grafana, Kiali hoặc Google Cloud Operation Suite.
 • Xác định và quản lý các dịch vụ đa cụm, có đầu vào, sử dụng Istio nguồn mở thông qua cấu trúc liên kết mặt phẳng chia sẻ và đa điều khiển.
 • Kết nối và quản lý các cụm trong môi trường on-premises và khối lượng công việc sử dụng GKE On-Premises
 • Cho phép thực thi chính sách nhất quán trên các môi trường nhiều cụm bằng cách sử dụng phương pháp cấu hình dưới dạng mã và kho lưu trữ Git an toàn của bạn.
Asset 4
Đối tượng học viên
 • Kỹ sư đang làm việc ở các vị trí Deploy engineer, Cloud Architect, Cloud Administrator, Systerm Engineer, SysOps/ DevOps Engineer đang có nhu cầu sử dụng Google Cloud
 • Bạn đang làm việc với Google Cloud để tạo, tích hợp, hiện đại hóa giải pháp sử dụng an toàn mạng, có thể mở rộng kiến trúc sử dụng môi trường hybrid cloud.
Asset 4
Yêu cầu học viên
 • Hoàn thành khóa học Google Cloud Platform Fundamentals: Core Infrastructure hoặc có kinh nghiệm làm việc trên Google Cloud
 • Hoàn thành khóa học Architecting with Google Kubernetes Engine hoặc có kinh nghiệm triển khai và sử dụng Kubernetes Engine
Asset 6

Nội dung khoá học

01

Anthos Overview

+
Describe challenges of hybrid cloud
+
Discuss modern solutions
+
Describe the Anthos Technology Stack

02

Managing Hybrid Clusters using Kubernetes Engine

+
Understand Anthos GKE hybrid environments, with Admin and User clusters
+
Register and authenticate remote Anthos GKE clusters in GKE Hub
+
View and manage registered clusters, in cloud and on-premises, using GKE Hub
+
View workloads in all clusters from GKE Hub
+
Lab: Managing Hybrid Clusters using Kubernetes Engine

03

Introduction to Service Mesh

+
Understand service mesh, and problems it solves
+
Understand Istio architecture and components
+
Explain Istio on GKE add on and it's lifecycle, vs OSS Istio
+
Understand request network traffic flow in a service mesh
+
Create a GKE cluster, with a service mesh
+
Configure a multi-service application with service mesh
+
Enable external access using an ingress gateway
+
Explain the multi-service example applications: Hipster Shop, and Bookinfo
+
Lab: Installing Open Source Istio on Kubernetes Engine
+
Lab: Installing the Istio on GKE Add-On with Kubernetes Engine

04

Observing Services using Service Mesh Adapters

+
Understand service mesh flexible adapter model
+
Understand service mesh telemetry processing
+
Explain Stackdriver configurations for logging and monitoring
+
Compare telemetry defaults for cloud and on-premises environments
+
Configure and view custom metrics using service mesh
+
View cluster and service metrics with pre-configured dashboards
+
Trace microservice calls with timing data using service mesh adapters
+
Visualize and discover service attributes with service mesh
+
Lab: Telemetry and Observability with Istio

05

Managing Traffic Routing with Service Mesh

+
Understand the service mesh abstract model for traffic management
+
Understand service mesh service discovery and load balancing
+
Review and compare traffic management use cases and configurations
+
Understand ingress configuration using service mesh
+
Visualize traffic routing with live generated requests
+
Configure a service mesh gateway to allow access to services from outside the mesh
+
Apply virtual services and destination rules for version-specific routing
+
Route traffic based on application-layer configuration
+
Shift traffic from one service version to another, with fine-grained control, like a canary deployment
+
Lab: Managing Traffic Routing with Istio and Envoy

06

Managing Policies and Security with Service Mesh

+
Understand authentication and authorization in service mesh
+
Explain mTLS flow for service to service communication
+
Adopt mutual TLS authentication across the service mesh incrementally
+
Enable end-user authentication for the frontend service
+
Use service mesh access control policies to secure access to the frontend service
+
Lab: Managing Policies and Security with Service Mesh

07

Managing Policies using Anthos Config Management

+
Understand the challenge of managing resources across multiple clusters
+
Understand how a Git repository is as a configuration source of truth
+
Explain the Anthos Config Management components, and object lifecycle
+
Install and configure Anthos Config Management, operators, tools, and related Git repository
+
Verify cluster configuration compliance and drift management
+
Update workload configuration using repo changes
+
Lab: Managing Policies in Kubernetes Engine using Anthos Config

08

Configuring Anthos GKE for Multi-Cluster Operation

+
Understand how multiple clusters work together using DNS, root CA, and service discovery
+
Explain service mesh control-plane architectures for multi-cluster
+
Configure a multi-service application using service mesh across multiple clusters with multiple control-planes
+
Configure a multi-service application using service mesh across multiple clusters with a shared control-plane
+
Configure service naming/discovery between clusters
+
Review ServiceEntries for cross-cluster service discovery
+
Migrate workload from a remote cluster to an Anthos GKE cluster
+
Lab: Configuring GKE for Multi-Cluster Operation with Istio
+
Lab: Configuring GKE for Shared Control Plane Multi-Cluster Operation
Học cùng các
chuyên gia Goole Cloud

Asset 2@2x
Asset 32@2x
Asset 2

Cảm nghĩ học viên

Cloud Ace Training
đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho học viên

Asset 4

Trần Tuấn Anh

IT

Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer mình đã biết cách vận hành và triển khai dự án trên Google Cloud và tự tin thi lấy chứng chỉ của Google Cloud

Nguyễn Ngọc Minh Thy

Data Engineer

Sau khi học xong khóa học Professional Data Engineer mình đã có đủ kiến thức và tự tin thi lấy chứng chỉ Google Cloud để chuẩn bị cho công việc của mình sắp tới

Trương Quốc Thắng

Data Engineer

Mình đã biết cách lựa chọn các công cụ và áp dụng với doanh nghiệp để xử lý dữ liệu hiệu quả thông qua khóa học Professional Data Engineer

Phạm Văn Hùng

IT

Khóa học rất chi tiết và đầy đủ, sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình rất muốn có cơ hội học thêm các khóa học khác để hiểu rõ hơn về Google Cloud

Dương Minh Phương

Engineer

Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình đã hiểu rõ về Google Cloud và có thể đưa ra các giải pháp cho doanh nghiệp triển khai các dự án trên GCP
Asset 5

Đăng ký ngay để trở thành

" Chuyên gia Google Cloud "

Asset 8@2x

  câu hỏi thường gặp

  Cloud Ace là đơn vị đào tạo Google Cloud nên không tổ chức thi và cung cấp chứng chỉ Google Cloud. Cloud Ace chỉ hỗ trợ cung cấp chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên trong quá trình đợi thi lấy chứng Google Cloud

  Ngoài ra, nếu bạn muốn thi lấy chứng chỉ Google Cloud, thì Cloud Ace sẽ hướng dẫn đăng ký thi Online hoặc Offline tại các trung tâm khảo thí ủy quyền của Google Cloud tại Việt Nam

  Dĩ nhiên là được, trong suốt quá trình học, bạn sẽ liên tục được giải các bài Quiz, các bài thi thử mô phỏng gần giống với đề thi thực tế của Google Cloud. Ngoài ra, Cloud Ace còn cung cấp các câu hỏi Dump liên tục cập nhật các dạng đề, câu hỏi thi từ Google Cloud giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

  Tất nhiên là có rồi. bạn sẽ được Cloud Ace hỗ trợ trong quá trình học và kể cả khi kết thúc khóa học. Bạn có thể tương tác với Trainer qua Slack, email hoặc qua Group Google Cloud Plartform User HCM để được các Trainer hỗ trợ nhé.

  Sau khi học xong khóa học, nếu bạn có thắc mắc nào về phần kiến thức hoặc gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án trên Google Cloud thì có thể liên hệ với Trainer để được giải đáp thắc mắc nhé.

  Khóa học Google Cloud không chỉ phù hợp với các kỹ sư phần mềm hay kỹ sư phát triển hệ thống mà còn phù hợp với các kỹ sư xử lý dữ liệu như Data Engineer, Data Scientist.

  Ngoài ra, nếu bạn đang là Marketer hay làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, TMDT, Logistics…. liên tục phải đối mặt với dữ liệu lớn cần giải quyết thì có thể tham khảo các khóa học Big Data Machine Learning Fundamental hoặc các khóa From Data to Insight on Google Cloud Plartform để tham khảo các xử lý dữ liệu đơn giản và tạo báo cáo chuyên nghiệp trên Google Cloud nhé.