Asset 9

Tổng quan khoá học

Trong khóa học này bạn sẽ biết cách xây dựng giải pháp an toàn và hiệu quả trên Google Cloud qua việc sử dụng design patterns.Tiếp nối với khóa Architecting with Google Compute EngineGetting Started with Google Kubernetes Engine, khóa học này giúp học viên có thêm kinh nghiệm thực tế về hạ tầng trên Google Cloud. Thông qua bài giảng lý thuyết, Demo và thực hành Lab; bạn sẽ biết các xác định, cân bằng nhu cầu doanh nghiệp với nhu cầu kỹ thuật để thiết kế, triển khai giải pháp trên Google Cloud hiệu quả, đảm bảo tính khả thi, bảo mật và tối ưu chi phí.

Thời gian: 16 giờ

Học phí: 9,400,000  VND 

Asset 2
Mục tiêu khóa học

Sau khi học xong khóa học, học viên sẽ nắm được các kiến thức như sau:

 • Xác định yêu cầu ứng dụng và thể hiện chúng dưới dạng KPI, SLO, SLI
 • Phân tách yêu cầu ứng dụng để tìm ra chính xác microservices boundaries
 • Tận dụng công cụ Google Cloud để thiết lập và triển khai pipeline một cách tối ưu và tự động hóa
 • Lựa chọn dịch vụ Google Cloud Storage phù hợp với yêu cầu ứng dụng
 • Kiến trúc Cloud và hybrid networks
 • Triển khai các ứng dụng đáng tin cậy, có thể mở rộng, có khả năng phục hồi cân bằng giữa hiệu suất với chi phí
 • Lựa chọn chính xác dịch vụ Google Cloud cho ứng dụng đảm bảo bảo mật ứng dụng, dữ liệu và hạ tầng
 • Giám sát các mục tiêu và chi phí sử dụng bằng công cụ Stackdriver
Asset 4
Đối tượng học viên
 • Bạn đang làm việc ở vị trí Cloud Solutions Architects, Site Reliability Engineers, Systems Operations, DevOps Engineers, IT managers.
 • Bạn đang sử dụng Google Cloud muốn tạo ra giải pháp mới hoặc tích hợp hệ thống, môi trường ứng dụng và cơ sở hạ tầng với Google Cloud
Asset 4
Yêu cầu học viên
Asset 6

Nội dung khoá học

01

Defining the Service

+
Describe users in terms of roles and personas.
+
Write qualitative requirements with user stories.
+
Write quantitative requirements using key performance indicators (KPIs).
+
Evaluate KPIs using SLOs and SLIs.
+
Determine the quality of application requirements using SMART criteria.

02

Microservice Design and Architecture

+
Decompose monolithic applications into microservices.
+
Recognize appropriate microservice boundaries.
+
Architect stateful and stateless services to optimize scalability and reliability.
+
Implement services using 12-factor best practices.
+
Build loosely coupled services by implementing a well-designed REST architecture.
+
Design consistent, standard RESTful service APIs.

03

DevOps Automation

+
Automate service deployment using CI/CD pipelines.
+
Leverage Cloud Source Repositories for source and version control.
+
Automate builds with Cloud Build and build triggers.
+
Manage container images with Google Container Registry.
+
Create infrastructure with code using Deployment Manager and Terraform.

04

Choosing Storage Solutions

+
Choose the appropriate Google Cloud data storage service based on use case, durability, availability, scalability and cost.
+
Store binary data with Cloud Storage.
+
Store relational data using Cloud SQL and Spanner.
+
Store NoSQL data using Firestore and Cloud Bigtable.
+
Cache data for fast access using Memorystore.
+
Build a data warehouse using BigQuery.

05

Google Cloud and Hybrid Network Architecture

+
Design VPC networks to optimize for cost, security, and performance.
+
Configure global and regional load balancers to provide access to services.
+
Leverage Cloud CDN to provide lower latency and decrease network egress.
+
Evaluate network architecture using the Cloud Network Intelligence Center.
+
Connect networks using peering and VPNs.
+
Create hybrid networks between Google Cloud and on-premises data centers using Cloud Interconnect.

06

Deploying Applications to Google Cloud

+
Choose the appropriate Google Cloud deployment service for your applications.
+
Configure scalable, resilient infrastructure using Instance Templates and Groups.
+
Orchestrate microservice deployments using Kubernetes and GKE.
+
Leverage App Engine for a completely automated platform as a service (PaaS).
+
Create serverless applications using Cloud Functions.

07

Designing Reliable Systems

+
Design services to meet requirements for availability, durability, and scalability.
+
Implement fault-tolerant systems by avoiding single points of failure, correlated failures, and cascading failures.
+
Avoid overload failures with the circuit breaker and truncated exponential backoff design patterns.
+
Design resilient data storage with lazy deletion.
+
Analyze disaster scenarios and plan for disaster recovery using cost/risk analysis.

08

Security

+
Design secure systems using best practices like separation of concerns, principle of least privilege, and regular audits.
+
Leverage Cloud Security Command Center to help identify vulnerabilities.
+
Simplify cloud governance using organizational policies and folders.
+
Secure people using IAM roles, Identity-Aware Proxy, and Identity Platform.
+
Manage the access and authorization of resources by machines and processes using service accounts.
+
Secure networks with private IPs, firewalls, and Private Google Access.
+
Mitigate DDoS attacks by leveraging Cloud DNS and Cloud Armor.

09

Maintenance and Monitoring

+
Manage new service versions using rolling updates, blue/green deployments, and canary releases.
+
Forecast, monitor, and optimize service cost using the Google Cloud pricing calculator and billing reports and by analyzing billing data.
+
Observe whether your services are meeting their SLOs using Cloud Monitoring and Dashboards.
+
Use Uptime Checks to determine service availability.
+
Respond to service outages using Cloud Monitoring Alerts.
Học cùng các
chuyên gia Goole Cloud

Asset 2@2x
Asset 32@2x
Asset 2

Cảm nghĩ học viên

Cloud Ace Training
đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho học viên

Asset 4

Trần Tuấn Anh

IT

Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer mình đã biết cách vận hành và triển khai dự án trên Google Cloud và tự tin thi lấy chứng chỉ của Google Cloud

Nguyễn Ngọc Minh Thy

Data Engineer

Sau khi học xong khóa học Professional Data Engineer mình đã có đủ kiến thức và tự tin thi lấy chứng chỉ Google Cloud để chuẩn bị cho công việc của mình sắp tới

Trương Quốc Thắng

Data Engineer

Mình đã biết cách lựa chọn các công cụ và áp dụng với doanh nghiệp để xử lý dữ liệu hiệu quả thông qua khóa học Professional Data Engineer

Phạm Văn Hùng

IT

Khóa học rất chi tiết và đầy đủ, sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình rất muốn có cơ hội học thêm các khóa học khác để hiểu rõ hơn về Google Cloud

Dương Minh Phương

Engineer

Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình đã hiểu rõ về Google Cloud và có thể đưa ra các giải pháp cho doanh nghiệp triển khai các dự án trên GCP
Asset 5

Đăng ký ngay để trở thành

" Chuyên gia Google Cloud "

Asset 8@2x

  câu hỏi thường gặp

  Cloud Ace là đơn vị đào tạo Google Cloud nên không tổ chức thi và cung cấp chứng chỉ Google Cloud. Cloud Ace chỉ hỗ trợ cung cấp chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên trong quá trình đợi thi lấy chứng Google Cloud

  Ngoài ra, nếu bạn muốn thi lấy chứng chỉ Google Cloud, thì Cloud Ace sẽ hướng dẫn đăng ký thi Online hoặc Offline tại các trung tâm khảo thí ủy quyền của Google Cloud tại Việt Nam

  Dĩ nhiên là được, trong suốt quá trình học, bạn sẽ liên tục được giải các bài Quiz, các bài thi thử mô phỏng gần giống với đề thi thực tế của Google Cloud. Ngoài ra, Cloud Ace còn cung cấp các câu hỏi Dump liên tục cập nhật các dạng đề, câu hỏi thi từ Google Cloud giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

  Tất nhiên là có rồi. bạn sẽ được Cloud Ace hỗ trợ trong quá trình học và kể cả khi kết thúc khóa học. Bạn có thể tương tác với Trainer qua Slack, email hoặc qua Group Google Cloud Plartform User HCM để được các Trainer hỗ trợ nhé.

  Sau khi học xong khóa học, nếu bạn có thắc mắc nào về phần kiến thức hoặc gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án trên Google Cloud thì có thể liên hệ với Trainer để được giải đáp thắc mắc nhé.

  Khóa học Google Cloud không chỉ phù hợp với các kỹ sư phần mềm hay kỹ sư phát triển hệ thống mà còn phù hợp với các kỹ sư xử lý dữ liệu như Data Engineer, Data Scientist.

  Ngoài ra, nếu bạn đang là Marketer hay làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, TMDT, Logistics…. liên tục phải đối mặt với dữ liệu lớn cần giải quyết thì có thể tham khảo các khóa học Big Data Machine Learning Fundamental hoặc các khóa From Data to Insight on Google Cloud Plartform để tham khảo các xử lý dữ liệu đơn giản và tạo báo cáo chuyên nghiệp trên Google Cloud nhé.