Asset 6

Tổng quan khoá học

Khóa học giúp bạn hiểu biết các dịch vụ và cơ sở hạ tầng của Google Cloud, với trọng tâm là Compute Engine. Khóa học kết hợp bài giảng, Demo và bài Labs thực hành trên Google Cloud Console giúp học viên có thể triển khai các giải pháp, bao gồm cả các thành phần cơ sở hạ tầng như Network , system và dịch vụ ứng dụng. Bạn sẽ học cách triển khai các giải pháp thực tế như kết nối mạng an toàn, quản lý truy cập và bảo mật, các vấn đề về Billing và quản lý tài nguyên.

Thời gian: 24 giờ

Học phí: 14, 100,000 VND 

Asset 2
Mục tiêu khóa học

Sau khi học xong khóa học, học viên sẽ nắm được các kiến thức như sau:

 • Cấu hình mạng VPC và máy ảo
 • Quản lý danh tính và quản lý quyền truy cập cho các tài nguyên
 • Triển khai các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Google Cloud
 • Quản lý và kiểm tra việc thanh toán tài nguyên Google Cloud
 • Giám sát tài nguyên sử dụng dịch vụ Stackdriver
 • Kết nối cơ sở hạ tầng của công ty bạn lên Google Cloud
 • Cấu hình load balancers và tự động mở rộng, thu hẹp cho các VM
 • Tự động hóa việc triển khai các dịch vụ cơ sở hạ tầng Google Cloud
 • Tận dụng các dịch vụ quản lý trên Google Cloud
Asset 4
Đối tượng học viên
 • Bạn đang làm việc ở vị trí Cloud Solutions Architects, DevOps Engineers.
 • Bạn đang làm việc với Google Cloud muốn tìm hiểu cách tạo mới hoặc tích hợp các hệ thống, ứng dụng và cơ sở hạ tầng tập trung vào Compute Engine
Yêu cầu học viên
 • Hoàn thành khóa học Google Cloud Platform Fundamentals: Core Infrastructure
 • Hiểu biết cơ bản về các công cụ Command-line và Linux vận hành môi trường hệ thống
 • Đã có kinh nghiệm vận hành hệ thống bao gồm triển khai, quản lý ứng dụng môi trường Public Cloud và On - Premises
Asset 6

Nội dung khoá học

01

Introduction to Google Cloud

+
List the different ways of interacting with Google Cloud.
+
Use the Cloud Console and Cloud Shell.
+
Create Cloud Storage buckets.
+
Use the Google Cloud Marketplace to deploy solutions.

02

Virtual Networks

+
List the VPC objects in Google Cloud.
+
Differentiate between the different types of VPC networks.
+
Implement VPC networks and firewall rules.
+
Implement Private Google Access and Cloud NAT.

03

Virtual Machines

+
Recall the CPU and memory options for virtual machines.
+
Describe the disk options for virtual machines.
+
Explain VM pricing and discounts.
+
Use Compute Engine to create and customize VM instances.

04

Cloud IAM

+
Describe the Cloud IAM resource hierarchy.
+
Explain the different types of IAM roles.
+
Recall the different types of IAM members.
+
Implement access control for resources using Cloud IAM.

05

Storage and Database Services

+
Differentiate between Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Spanner, Cloud Firestore and Cloud Bigtable.
+
Choose a data storage service based on your requirements.
+
Implement data storage services.

06

Resource Management

+
Recognize how quotas protect Google Cloud customers.
+
Use labels to organize resources.
+
Explain the behavior of budget alerts in Google Cloud.
+
Examine billing data with BigQuery.

07

Resource Monitoring

+
Describe the services for monitoring, logging, error reporting, tracing, and debugging.
+
Create charts, alerts, and uptime checks for resources with Cloud Monitoring.
+
Use Cloud Debugger to identify and fix errors.

08

Interconnecting Networks

+
Recall the Google Cloud interconnect and peering services available to connect your infrastructure to Google Cloud.
+
Determine which Google Cloud interconnect or peering service to use in specific circumstances.
+
Create and configure VPN gateways.
+
Recall when to use Shared VPC and when to use VPC Network Peering.

09

Load Balancing and Autoscaling

+
Recall the various load balancing services.
+
Determine which Google Cloud load balancer to use in specific circumstances.
+
Describe autoscaling behavior.
+
Configure load balancers and autoscaling.

10

Infrastructure Modernization

+
Automate the deployment of Google Cloud services using Deployment Manager or Terraform.
+
Outline the Google Cloud Marketplace.

11

Managed Services

+
Describe the managed services for data processing in Google Cloud.
Học cùng các
chuyên gia Goole Cloud

Asset 2@2x
Asset 32@2x
Asset 2

Cảm nghĩ học viên

Cloud Ace Training
đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho học viên

Asset 4

Trần Tuấn Anh

IT

Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer mình đã biết cách vận hành và triển khai dự án trên Google Cloud và tự tin thi lấy chứng chỉ của Google Cloud

Nguyễn Ngọc Minh Thy

Data Engineer

Sau khi học xong khóa học Professional Data Engineer mình đã có đủ kiến thức và tự tin thi lấy chứng chỉ Google Cloud để chuẩn bị cho công việc của mình sắp tới

Trương Quốc Thắng

Data Engineer

Mình đã biết cách lựa chọn các công cụ và áp dụng với doanh nghiệp để xử lý dữ liệu hiệu quả thông qua khóa học Professional Data Engineer

Phạm Văn Hùng

IT

Khóa học rất chi tiết và đầy đủ, sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình rất muốn có cơ hội học thêm các khóa học khác để hiểu rõ hơn về Google Cloud

Dương Minh Phương

Engineer

Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình đã hiểu rõ về Google Cloud và có thể đưa ra các giải pháp cho doanh nghiệp triển khai các dự án trên GCP
Asset 5

Đăng ký ngay để trở thành

" Chuyên gia Google Cloud "

Asset 8@2x

  câu hỏi thường gặp

  Cloud Ace là đơn vị đào tạo Google Cloud nên không tổ chức thi và cung cấp chứng chỉ Google Cloud. Cloud Ace chỉ hỗ trợ cung cấp chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên trong quá trình đợi thi lấy chứng Google Cloud

  Ngoài ra, nếu bạn muốn thi lấy chứng chỉ Google Cloud, thì Cloud Ace sẽ hướng dẫn đăng ký thi Online hoặc Offline tại các trung tâm khảo thí ủy quyền của Google Cloud tại Việt Nam

  Dĩ nhiên là được, trong suốt quá trình học, bạn sẽ liên tục được giải các bài Quiz, các bài thi thử mô phỏng gần giống với đề thi thực tế của Google Cloud. Ngoài ra, Cloud Ace còn cung cấp các câu hỏi Dump liên tục cập nhật các dạng đề, câu hỏi thi từ Google Cloud giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

  Tất nhiên là có rồi. bạn sẽ được Cloud Ace hỗ trợ trong quá trình học và kể cả khi kết thúc khóa học. Bạn có thể tương tác với Trainer qua Slack, email hoặc qua Group Google Cloud Plartform User HCM để được các Trainer hỗ trợ nhé.

  Sau khi học xong khóa học, nếu bạn có thắc mắc nào về phần kiến thức hoặc gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án trên Google Cloud thì có thể liên hệ với Trainer để được giải đáp thắc mắc nhé.

  Khóa học Google Cloud không chỉ phù hợp với các kỹ sư phần mềm hay kỹ sư phát triển hệ thống mà còn phù hợp với các kỹ sư xử lý dữ liệu như Data Engineer, Data Scientist.

  Ngoài ra, nếu bạn đang là Marketer hay làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, TMDT, Logistics…. liên tục phải đối mặt với dữ liệu lớn cần giải quyết thì có thể tham khảo các khóa học Big Data Machine Learning Fundamental hoặc các khóa From Data to Insight on Google Cloud Plartform để tham khảo các xử lý dữ liệu đơn giản và tạo báo cáo chuyên nghiệp trên Google Cloud nhé.