lịch đào tạo

Asset 3
Asset 3
Asset 2
Tên khoá học
Ngày khai giảng
Lịch học
Thời lượng
Big Data & Machine Learning Fundamental
19.08.2021
Thứ 5
8 giờ
Big Data & Machine Learning Fundamental
09.09.2021
Thứ 5
8 giờ
Professional Data Engineer
22.09.2021
Thứ 2 - 4 - 6
36 giờ
Core Infrastructure Fundamental
30.09.2021
Thứ 5
8 giờ
Associate Cloud Engineer
22.10.2021
Thứ 2 - 4 - 6
32 giờ
Big Data & Machine Learning Fundamental
29.10.2021
THỨ 6
8 GIỜ
Data Engineer on Google Cloud
29.11.2021
THỨ 2 - 6
32 giờ
Core Infrastructure Fundamental
26.11.2021
THỨ 6
8 GIỜ
Architecting with Google Cloud: Design and process
15.12.2021
Thứ 4 - 6
20 giờ
Big Data & Machine Learning Fundamental
24.12.2021
THỨ 6
8 giờ
Asset 2
Asset 2