lịch đào tạo

Asset 3
Asset 3
Asset 2
Tên khoá học
Ngày khai giảng
Lịch học
Thời lượng
Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure
18.01.2024
Thứ 5
8 giờ
Big Data Machine Learning Fundamentals
14.03.2024
Thứ 5
8 giờ
Google Cloud Fundamentals: Getting Started with Google Kubernetes Engine
09.05.2024
Thứ 5
8 giờ
Big Data Machine Learning Fundamentals
04.07.2024
Thứ 5
8 giờ
Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure
05.09.2024
Thứ 5
8 giờ
Big Data Machine Learning Fundamentals
07.11.2024
Thứ 5
8 giờ
Asset 2
Asset 2