lịch đào tạo

Asset 3
Asset 3
Asset 2
Tên khoá học
Ngày khai giảng
Lịch học
Thời lượng
Big Data Machine Learning Fundamentals
02.02.2023
Thứ 5
8 giờ
Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure
27.04.2023
Thứ 5
8 giờ
Big Data Machine Learning Fundamentals
29.06.2023
Thứ 5
8 giờ
Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure
25.08.2023
Thứ 6
8 giờ
Big Data Machine Learning Fundamentals
27.10.2023
Thứ 6
8 giờ
Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure
22.12.2023
Thứ 6
8 giờ
Asset 2
Asset 2