lịch đào tạo

Asset 3
Asset 3
Asset 2
Tên khoá học
Ngày khai giảng
Lịch học
Thời lượng
Architecting Compute Engine
15.03.2022
Thứ 3
24 giờ
Big Data Machine Learning Fundamental
25.03.2022
Thứ 6
8 giờ
Core Infrastructure Fundamental
28.04.2022
Thứ 6
8 giờ
Core Infrastructure Fundamental
27.05.2022
Thứ 6
8 giờ
Data Engineer on Google Cloud
20.06.2022
Thứ 2 - 6
32 giờ
Big Data & Machine Learning Fundamental
29.07.2022
Thứ 6
8 giờ
Core Infrastructure Fundamental
30.08.2022
Thứ 3
8 giờ
Big Data & Machine Learning Fundamental
29.09.2022
Thứ 5
8 giờ
Core Infrastructure Fundamental
28.10.2022
Thứ 6
8 giờ
Asset 2
Asset 2