Asset 22

Tổng quan khoá học

Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về TensorFlow Extended ( TFX) - sản phẩm Google trên nền tảng Machine learning dựa trên TensorFlow để quản lý ML pipeline và metadata. Trong các chương đầu bạn sẽ tìm hiểu về các thành phần pipeline và điều phối pipeline với TFX, cách tự động hóa pipeline thông qua CI/CD và cách quản lý ML metadata. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu cách tự động và sử dụng lại ML pipeline thông qua các dạng ML framework khác nhau như: tensorflow, pytorch, scikit learn và xgboost. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng Cloud Composer tạo dựng pipeline liên tục đào tạp và MLflow để quản lý hoàn thành vòng đời Machine learning

Thời gian: 8 giờ

Asset 2
Mục tiêu khóa học

Sau khi học xong khóa học, học viên sẽ nắm được các kiến thức như sau:

 • Điều phối đào tạo model và triển khai với TFX và Cloud AI Platform
 • Vận hành triển khai mô hình machine learning hiệu quả
 • Liên tục đào tạo sử dụng frameworks khác nhau (Scikit Learn, XGBoost, PyTorch) và điều phối pipeline sử dụng Cloud Composer và MLFlow
 • Tích hợp ML workflow với upstream và downstream quản lý dữ liệu luồng công việc để bảo đảm end-to-end lineage và quản lý metadata.
Asset 4
Đối tượng học viên
 • Data Scientist đang tìm cách đưa Machine Learning nguyên mẫu để sản xuất mang lại giá trị cho doanh nghiệp
 • Software Engineer đang tìm kiếm phát triển kỹ thuật Machine learning
 • ML Engineer muốn áp dụng Google Cloud cho công việc hiện tại
Asset 4
Yêu cầu học viên
Asset 6

Nội dung khoá học

01

Module 1: Introduction to TFX

+
Develop a high level understanding of TFX standard pipeline components.
+
Learn how to use a TFX Interactive Context for prototype development of TFX pipelines.
+
Work with the Tensorflow Data Validation (TFDV) library to check and analyze input data.
+
Utilize the Tensorflow Transform (TFT) library for scalable data preprocessing and feature transformations.
+
Use the KerasTuner library for model hyperparameter tuning.
+
Employ the Tensorflow Model Analysis (TFMA) library for model evaluation.

02

Pipeline orchestration with TFX

+
Use the TFX CLI and Kubeflow UI to build and deploy TFX pipelines to a hosted AI Platform Pipelines instance on Google Cloud.
+
Deploy a TensorFlow model trained using AI Platform Training to AI Platform Prediction.
+
Perform advanced distributed hyperparameter tuning using CloudTuner and Cloud AI Platform Vizier.

03

Custom components and CI/CD for TFX pipelines

+
Develop a CI/CD workflow with Cloud Build to build and deploy a TFX Pipeline.
+
Integrate Github trigger to trigger Cloud Build CI/CD workflow for a TFX pipeline.

04

ML Metadata with TFX

+
Access and analyze pipeline artifacts in ML Metadata store.

05

Continuous Training with multiple SDKs, KubeFlow & AI Platform Pipelines

+
Perform continuous training with Scikit-learn and AI Platform Pipelines.
+
Perform continuous training with PyTorch and AI Platform Pipelines.
+
Perform continuous training with XGBoost and AI Platform Pipelines.
+
Perform continuous training with TensorFlow and AI Platform Pipelines.

06

Continuous Training with Cloud Composer

+
Perform continuous training with Cloud Composer.

07

ML Pipelines with MLflow

+
Manage Machine Learning lifecycle with MLflow.

08

Summary

+
Summarize the course.
Học cùng các
chuyên gia Goole Cloud

Asset 2@2x
Asset 32@2x
Asset 2

Cảm nghĩ học viên

Cloud Ace Training
đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho học viên

Asset 4

Trần Tuấn Anh

IT

Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer mình đã biết cách vận hành và triển khai dự án trên Google Cloud và tự tin thi lấy chứng chỉ của Google Cloud

Nguyễn Ngọc Minh Thy

Data Engineer

Sau khi học xong khóa học Professional Data Engineer mình đã có đủ kiến thức và tự tin thi lấy chứng chỉ Google Cloud để chuẩn bị cho công việc của mình sắp tới

Trương Quốc Thắng

Data Engineer

Mình đã biết cách lựa chọn các công cụ và áp dụng với doanh nghiệp để xử lý dữ liệu hiệu quả thông qua khóa học Professional Data Engineer

Phạm Văn Hùng

IT

Khóa học rất chi tiết và đầy đủ, sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình rất muốn có cơ hội học thêm các khóa học khác để hiểu rõ hơn về Google Cloud

Dương Minh Phương

Engineer

Sau khi học xong khóa học Associate Cloud Engineer, mình đã hiểu rõ về Google Cloud và có thể đưa ra các giải pháp cho doanh nghiệp triển khai các dự án trên GCP
Asset 5

Đăng ký ngay để trở thành

" Chuyên gia Google Cloud "

Asset 8@2x

  câu hỏi thường gặp

  Cloud Ace là đơn vị đào tạo Google Cloud nên không tổ chức thi và cung cấp chứng chỉ Google Cloud. Cloud Ace chỉ hỗ trợ cung cấp chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên trong quá trình đợi thi lấy chứng Google Cloud

  Ngoài ra, nếu bạn muốn thi lấy chứng chỉ Google Cloud, thì Cloud Ace sẽ hướng dẫn đăng ký thi Online hoặc Offline tại các trung tâm khảo thí ủy quyền của Google Cloud tại Việt Nam

  Dĩ nhiên là được, trong suốt quá trình học, bạn sẽ liên tục được giải các bài Quiz, các bài thi thử mô phỏng gần giống với đề thi thực tế của Google Cloud. Ngoài ra, Cloud Ace còn cung cấp các câu hỏi Dump liên tục cập nhật các dạng đề, câu hỏi thi từ Google Cloud giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

  Tất nhiên là có rồi. bạn sẽ được Cloud Ace hỗ trợ trong quá trình học và kể cả khi kết thúc khóa học. Bạn có thể tương tác với Trainer qua Slack, email hoặc qua Group Google Cloud Plartform User HCM để được các Trainer hỗ trợ nhé.

  Sau khi học xong khóa học, nếu bạn có thắc mắc nào về phần kiến thức hoặc gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án trên Google Cloud thì có thể liên hệ với Trainer để được giải đáp thắc mắc nhé.

  Khóa học Google Cloud không chỉ phù hợp với các kỹ sư phần mềm hay kỹ sư phát triển hệ thống mà còn phù hợp với các kỹ sư xử lý dữ liệu như Data Engineer, Data Scientist.

  Ngoài ra, nếu bạn đang là Marketer hay làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, TMDT, Logistics…. liên tục phải đối mặt với dữ liệu lớn cần giải quyết thì có thể tham khảo các khóa học Big Data Machine Learning Fundamental hoặc các khóa From Data to Insight on Google Cloud Plartform để tham khảo các xử lý dữ liệu đơn giản và tạo báo cáo chuyên nghiệp trên Google Cloud nhé.