Asset 8

Google Cloud Fundamentals

Core Infrastructure

Tham gia khóa học, học viên sẽ tìm về tài nguyên quan trọng và cách quản lý các công cụ quản lý tài nguyên, quản lý truy cập và danh tính trên Google Cloud.

 

Thời gian: 9h00 am - 05:00 pm
Lịch học: Thứ Năm, 18/01/2024
Học phí: FREE
Asset 1

ĐĂNG KÝ NGAY

Cloud Ace sẽ liên hệ
xác nhận đăng ký sự kiện thành công

  Lợi ích khi tham gia khóa học
  Asset 1@2x

  Kiến thức

  Cập nhật mới nhất từ Google Cloud

  Asset 8@2x

  Tài liệu

  Nhận tài liệu và thực hành Lab Miễn phí

  Asset 2@2x

  Chứng chỉ

  Nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

  Asset 7@2x

  Cơ hội

  Đặt nền móng trở thành "Chuyên gia Google Cloud"

  Asset 3@2x
  Asset 2
  Mục tiêu khoá học
  • Xác định mục đích và giá trị của các sản phẩm và dịch vụ của Google Cloud
  • Lựa chọn và sử dụng một trong số các môi trường triển khai ứng dụng trên Google Cloud: App Engine, Google Kubenetes Engine, Compute Engine
  • Lựa chọn và sử dụng một trong số các dịch vụ lưu trữ trên Google Cloud: Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Bigtable và Firestore
  • Tương tác với các dịch vụ Google Cloud
  • Mô tả các cách khách hàng đã sử dụng Google Cloud
  Asset 3@2x
  Asset 24@2x
  Asset 6

  Nội dung khoá học

  01

  Introducing Google Cloud

  +
  Cloud computing.
  +
  IaaS and PaaS.
  +
  The Google Cloud network.
  +
  Environmental impact.
  +
  Security.
  +
  Open source ecosystems.
  +
  Pricing and billing.

  02

  Resources and Access in the Cloud

  +
  Google Cloud resource hierarchy.
  +
  Identity and Access Management (IAM).
  +
  Service accounts.
  +
  Cloud Identity.
  +
  Interacting with Google Cloud.

  03

  Virtual Machines and Networks in the Cloud

  +
  Virtual Private Cloud networking.
  +
  Compute Engine.
  +
  Scaling virtual machines.
  +
  Important VPC compatibilities.
  +
  Cloud Load Balancing.
  +
  Cloud DNS and Cloud CDN.
  +
  Connecting networks to Google VPC.

  04

  Storage in the Cloud

  +
  Google Cloud storage options.
  +
  Cloud Storage: Storage classes and data transfer.
  +
  Cloud SQL.
  +
  Cloud Spanner.
  +
  Cloud Bigtable.
  +
  Comparing storage options.

  05

  Containers in the Cloud

  +
  Introduction to containers.
  +
  Kubernetes.
  +
  Google Kubernetes Engine.
  +
  Hybrid and multi-cloud.
  +
  Anthos.

  06

  Applications in the Cloud

  +
  App Engine.
  +
  App Engine environment.
  +
  Google Cloud API management tools.
  +
  Cloud Run.

  07

  Developing and Deploying in the Cloud

  +
  Development in the cloud.
  +
  Deployment: Infrastructure as Code.

  08

  Logging and Monitoring in the Cloud

  +
  The importance of monitoring 2 minutes.
  +
  Measuring performance and reliability.
  +
  Understanding SLIs, SLOs, and SLAs.
  +
  Integrated observability tools.
  +
  Monitoring tools.
  +
  Logging tools.
  +
  Error reporting and debugging tools.

  09

  Course Summary

  trainer cho khoá học
  Asset 2@2x

  Vuong lam

  Google Cloud Authorized Trainer

  Vương có kinh nghiệm lập trình phát triển hệ thống của ngân hàng và kinh nghiệm làm việc trong việc xây dựng hệ thống xử lý, phân tích dữ liệu và đào tạo ML để xử lý dữ liệu thông minh trên Google Cloud cho khách hàng. Vương mong muốn đem hiểu biết về điện toán đám mây cũng như Google Cloud để chia sẻ và giúp các học viên hiểu biết và làm việc hiệu quả trên Google Cloud.

   
  Asset 1@2x
  Asset 3
  Asset 1

  ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY

  Đăng ký tham gia Google Cloud Training Day để không bỏ lỡ những kiến thức hữu ích và cơ hội nhận những ưu đãi hấp dẫn từ Cloud Ace. 

  Click Here