Asset 8

Google Cloud Training Day:

Core Infrastructure Fundamentals

Khóa học giới thiệu tổng quan về các công cụ xây dựng cơ sở hạ tầng trên Google Cloud, qua đó bạn sẽ hiểu công cụ quản lý tài nguyên, phân quyền và quản lý quyền truy cập trên Google Cloud.

Thời gian: 9h - 17h
Lịch học: 28/10/2022
Học phí: FREE
Asset 1

ĐĂNG KÝ NGAY

Cloud Ace sẽ liên hệ
xác nhận đăng ký sự kiện thành công

  Lợi ích khi tham gia khóa học
  Asset 1@2x

  Kiến thức

  Cập nhật mới nhất từ Google Cloud

  Asset 8@2x

  Tài liệu

  Nhận tài liệu và thực hành Lab Miễn phí

  Asset 2@2x

  Chứng chỉ

  Nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

  Asset 7@2x

  Cơ hội

  Đặt nền móng trở thành "Chuyên gia Google Cloud"

  Asset 3@2x
  Asset 2
  Mục tiêu khoá học
  • Xác định mục đích và giá trị của các sản phẩm, dịch vụ của Google Cloud
  • Mô tả, hướng dẫn khách hàng cách sử dụng Google Cloud
  • Chọn và sử dụng môi trường triển khai ứng dụng trên Google Cloud: Google App Engine, Google Kubernetes Engine và Google Compute Engine
  • Chọn và sử dụng công cụ lưu trữ trên Google Cloud: Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Bigtable và Firestore
  • Hiểu biết cơ bản cách sử dụng BigQuery - quản lý Data warehouse cho phân tích dữ liệu
  Asset 3@2x
  Asset 24@2x
  Asset 6

  Nội dung khoá học

  01

  Introducing Google Cloud

  +
  Explain the advantages of Google Cloud.
  +
  Define the components of Google's network infrastructure, including: Points of presence, data centers, regions, and zones.
  +
  Understand the difference between Infrastructure-as-a-Service (IaaS) and Platform-as-a-Service (PaaS).

  02

  Getting Started with Google Cloud

  +
  Identify the purpose of projects on Google Cloud.
  +
  Understand the purpose of and use cases for Identity and Access Management.
  +
  List the methods of interacting with Google Cloud.
  +
  Lab: Getting Started with Cloud Marketplace.

  03

  Virtual Machines in the Cloud

  +
  Identify the purpose of and use cases for Google Compute Engine.
  +
  Understand the basics of networking in Google Cloud.
  +
  Lab: Getting Started with Google Compute Engine.

  04

  Storage in the Cloud

  +
  Understand the purpose of and use cases for: Cloud Storage, Cloud Bigtable, Cloud SQL, Cloud Spanner, and Firestore.
  +
  Learn how to choose between the various storage options on Google Cloud.
  +
  Lab: Getting Started with Cloud Storage and Cloud SQL.

  05

  Containers in the Cloud

  +
  Define the concept of a container and identify uses for containers.
  +
  Identify the purpose of and use cases for Google Kubernetes Engine and Kubernetes.
  +
  Introduction to Hybrid and Multi-Cloud computing (Anthos).
  +
  Lab: Getting Started with Kubernetes Engine.

  06

  Applications in the Cloud

  +
  Understand the purpose of and use cases for App Engine.
  +
  Contrast the App Engine standard environment with the App Engine flexible environment.
  +
  Understand the purpose of and use cases for Cloud Endpoints.
  +
  Lab: Getting Started with App Engine.

  07

  Developing, Deploying and Monitoring in the Cloud

  +
  Understand the purpose of template-based creation and management of resources
  +
  Understand the purpose of integrated monitoring, alerting, and debugging.
  +
  Lab: Getting Started with Deployment Manager and Cloud Monitoring.

  08

  Big Data and Machine Learning in the Cloud

  +
  Understand the purpose of and use cases for the products and services in the Google Cloud big data and machine learning platforms.
  +
  Lab: Getting Started with BigQuery.
  trainer cho khoá học
  Asset 2@2x

  Lâm Bảo Vương

  Google Cloud Instructor

  8 năm kinh nghiệm lập trình phát triển hệ thống,  2 năm làm việc trên nền tảng Google Cloud trong việc xây dựng hệ thống xử lý, phân tích dữ liệu và đào tạo Machine learning hỗ trợ doanh nghiệp.
  Vương mong muốn đem lại những giá trị cốt lõi cho cá nhân và doanh nghiệp khi tìm hiểu và sử dụng Google Cloud. Hiện tại, Vương đang phụ trách các khóa học về xử lý dữ liệu và phát triển ứng dụng trên Google Cloud tầng trên Google Cloud

  Asset 3
  Asset 1@2x
  Asset 1