Các dạng dịch vụ Google Cloud đang cung cấp hiện nay

Tương tự như các nhà cung cấp Cloud khác trên thế giới hiện nay, Google Cloud cung cấp chủ yếu 5 dịch vụ cơ bản cho khách hàng. Tương ứng mỗi nhu cầu của khách hàng, Google Cloud có các nhóm sản phẩm tương ứng để hỗ trợ phục vụ khách hàng. Cụ thể các dịch vụ như sau: 

Infrastructure as a service – Compute Engine 

Google Cloud sẽ cung cấp hạ tầng cho người cùng, nghĩa là Google Cloud sẽ cung cấp cho người dùng các phần cứng ví dụ như máy ảo, còn lại người dùng muốn thiết kế hệ thống như thế nào, cài cắm hệ thống ra sao và setup networking, Firewall sẽ đều do người dùng tự xử lý hết. Đây là dịch vụ cơ bản và được nhiều người sử dụng nhất, tương ứng với dịch vụ này Google Cloud cung cấp sản phẩm là Compute Engine. 

Platform as a service – App Engine

Google Cloud sẽ cung cấp sẵn cho người dùng môi trường để người dùng tự deploy ứng dụng, chạy code trên Google Cloud mà không cần tự động quản lý các hệ thống ở dưới như hệ thống của đặt trên cái gì, ai sẽ là admin và quyền truy cập vào server như thế nào… tất cả các phần trên sẽ được Google Cloud quản lý cho khách hàng. Điều này để Google Cloud hướng dần đến serverless. Dịch vụ điển hình của Google Cloud với dịch Paas là App Engine 

Hybrid Cloud – Kubernetes Engine 

Hybrid Cloud là môi trường điện toán đám mây kết hợp và giao thoa giữa các nền tảng Public Cloud và Private Cloud. Doanh nghiệp sẽ trở nên linh hoạt hơn và có nhiều tùy chọn khi triển khai hơn. Bằng cách cho phép luân chuyển khối lượng công việc giữa Public Cloud và Private Cloud khi có sự thay đổi về chi phí và tính toán. Khi doanh nghiệp kết hợp sử dụng Hybrid Cloud thì người dùng sẽ quản lý hệ thống hạ tầng một nửa và Google sẽ quản lý hệ thống một nửa, Google phát triển ra Kubernetes Engine để kết hợp sử dụng Hybrid Cloud.  

Serverless Logic – Cloud Functions 

Trên Google Cloud, code của bạn sẽ nằm trên Cloud Functions, nó sẽ phục vụ cho các đoạn code khá là ngắn để save các dịch vụ hay ứng dụng đơn giản nhỏ lẻ thì nó sẽ tự phục vụ các mục đích nhỏ. Khi có một event chạy thì functions sẽ chạy và vận hành code của bạn. 

Automated Elastic Service – Managed Services 

Managed service trên Google Cloud là dịch vụ mà tất cả các tài nguyên mà trên đó Google sẽ tự động cung cấp cho người dùng mà người dùng sẽ chỉ cần chạy ứng dụng của mình trên Google Cloud mà không cần lo hệ thống phần cứng ở dưới hoạt động như thế nào và không cần quản lý các thành phần đấy 

Tổng kết lại, dịch vụ Iaas người dùng sẽ cần cấu hình và quản lý nhiều nhất, còn dịch vụ Managed Service trên Google Cloud người dùng không phải cấu hình và quản lý quá nhiều mà chỉ cần quan tâm việc chạy hệ thống đó trên Google Cloud như thế nào thôi. 

Trên đây là các dịch vụ mà Google Cloud cung cấp để phù hợp với nhu cầu của các công ty khác nhau. Tùy vào khối lượng nhân lực và mục đích sử dụng của các công ty mà khách hàng có thể sử dụng các sản phẩm và giải pháp khác nhau để tối ưu hóa hệ thống trên Google Cloud nhất có thể. 

Để hiểu rõ hơn về Google Cloud, sản phẩm và dịch vụ để giải quyết vấn đề doanh nghiệp, tham khảo ngay chương trình đào tạo Google Cloud Training và tìm hiểu về các giải pháp Google Cloud cho doanh nghiệp tại đây.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *